با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام مدل چند تکه کد ۲۷۶۸

کد محصول: JEMM1063

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام مدل چند تکه کد ۲۷۶۸

سایز ۳۴ : سایز درج شده روی شلوار ۲۹ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۴ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۷۰ / دور باسن: ۹۶ / دور ران: ۵۸  / قد : ۹۴

سایز ۳۶: سایز درج شده روی شلوار ۳۰ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۶ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۷۴/ دور باسن: ۹۸/ دور ران:۶۰  / قد : ۹۵

سایز ۳۸: سایز درج شده روی شلوار ۳۱ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۸ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۷۸ / دور باسن: ۱۰۰ / دور ران: ۶۲ / قد : ۹۵

سایز ۴۰ : سایز درج شده روی شلوار ۳۲ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۴۰ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۸۰ / دور باسن: ۱۰۴ / دور ران: ۶۴  / قد : ۹۵

*)واحد تمامی اندازه ها سانتی متر و تقریبی می باشد. 

نقد و بررسی شلوار جین مام مدل چند تکه کد ۲۷۶۸
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند