با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام کد ۳۷۴۹

کد محصول: JEMM1144

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام کد ۳۷۴۹

*)واحد تمامی اندازه ها سانتی متر و تقریبی می باشد.

سایز۳۴: سایز درج شده روی شلوار ۲۹ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۴ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر:۷۰ / دور باسن:۱۰۰ / دور ران: ۵۶  /  قد :۸۷

سایز ۳۶: سایز درج شده روی شلوار ۳۰ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۶ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر:۷۴ / دور باسن: ۱۰۴ / دور ران: ۵۷ /  قد : ۸۷

سایز ۳۸: سایز درج شده روی شلوار ۳۱ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۸ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۷۸ / دور باسن: ۱۰۶ / دور ران: ۵۸ /قد :۸۷

سایز ۴۰: سایز درج شده روی شلوار ۳۲ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۴۰ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۸۰ / دور باسن: ۱۱۰ / دور ران: ۵۹ / قد :۸۷

سایز ۴۲: سایز درج شده روی شلوار ۳۳ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۴۲ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۸۵ / دور باسن: ۱۱۶ / دور ران: ۶۲ / قد : ۸۷

نقد و بررسی شلوار جین مام کد ۳۷۴۹
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند