شلوار جین مام کد۲۱۷۷

کد محصول: 1285

(ضروری)
ویژگی های محصول
  • جنس پارچه : جین
  • فصل مورد استفاده : تمام فصول
نا موجود
جنس
جنس پارچه جین
فصل مورد استفاده تمام فصول

شلوار جین مام کد۲۱۷۷

سایز۳۴: سایز درج شده روی شلوار ۲۹ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۴ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر:۷۰/ دور باسن:۹۷/ دور ران: ۵۴/  قد :۸۸

سایز ۳۶: سایز درج شده روی شلوار ۳۰ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۶ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر:۷۲/ دور باسن: ۱۰۲/ دور ران: ۵۵/  قد : ۸۹

سایز ۳۸: سایز درج شده روی شلوار ۳۱ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۸ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۷۶/ دور باسن: ۱۰۴/ دور ران: ۵۸/قد :۸۹

سایز ۴۰: سایز درج شده روی شلوار ۳۲ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۴۰ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۸۰/ دور باسن: ۱۱۰/ دور ران: ۵۸/ قد :۸۹

سایز ۴۲: سایز درج شده روی شلوار ۳۳ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۴۲ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۸۲/ دور باسن: ۱۱۳ / دور ران: ۶۰/ قد : ۹۰

نقد و بررسی شلوار جین مام کد۲۱۷۷
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند

محصولات مرتبط