با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام مشکی

کد محصول: JEMM1379

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام مشکی

سایز۳۴: سایز درج شده روی شلوار ۲۹ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۴ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر:۷۲ / دور باسن:۱۱۶ / دور ران: ۵۸  /  قد :۹۳

سایز ۳۶: سایز درج شده روی شلوار ۳۰ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۶ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر:۷۶ / دور باسن: ۱۱۸ / دور ران: ۵۹ /  قد : ۹۴

سایز ۳۸: سایز درج شده روی شلوار ۳۱ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۳۸ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۷۸ / دور باسن: ۱۲۰ / دور ران: ۶۰ /قد :۹۵

سایز ۴۰: سایز درج شده روی شلوار ۳۲ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۴۰ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۸۲ / دور باسن: ۱۲۲ / دور ران: ۶۱ / قد :۹۵

سایز ۴۲: سایز درج شده روی شلوار ۳۳ می باشد که با توجه به اندازه ها معادل سایز ۴۲ اروپا (یورو) می باشد.
دور کمر: ۸۶ / دور باسن: ۱۲۶ / دور ران: ۶۳ / قد : ۹۵

*)واحد تمامی اندازه ها سانتی متر و تقریبی می باشد.

نقد و بررسی شلوار جین مام مشکی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند