با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

تاپ مرواریدی

کد محصول: TCTA1444

(ضروری)
نا موجود

تاپ مرواریدی

۳۴   دور سینه: ۱± ۸۸| قد: ۱± ۵۵ 

۳۶   دور سینه: ۱± ۹۰ | قد: ۱± ۵۵ 

۳۸   دور سینه: ۱± ۹۲ | قد: ۱± ۵۵ 

۴۰    دور سینه: ۱± ۹۶ | قد: ۱± ۵۵ 

۴۲  دور سینه: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱± ۵۵

(تمام اندازه ها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)

نقد و بررسی تاپ مرواریدی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند