با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

تاپ بندی دکمه‌ ای

کد محصول: TCTA1468

(ضروری)
نا موجود

تاپ بندی دکمه‌ ای

۳۴    دور سینه: ۱± ۸۴ | قد: ۱± ۵۳

۳۶    دور سینه: ۱± ۸۸ | قد: ۱± ۵۵ 

۳۸    دور سینه: ۱± ۹۰ | قد: ۱± ۵۶

۴۰    دور سینه: ۱± ۹۴ | قد: ۱± ۵۷ 

۴۲    دور سینه: ۱± ۹۸ | قد: ۱± ۵۸

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی تاپ بندی دکمه‌ ای
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند