با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین اسکینی

کد محصول: JESK1543

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین اسکینی

سایز ۳۴   دور کمر: ۱± ۷۰ | دور ران: ۱± ۴۴ | دور باسن: ۲± ۸۳ | قد: ۱±۹۵ | فاق: ۱±۲۳

سایز ۳۶   دور کمر: ۱± ۷۴ | دور ران: ۱± ۴۴ | دور باسن: ۲± ۸۴ | قد: ۱±۹۵ | فاق: ۱±۲۴

سایز ۳۸   دور کمر: ۱± ۷۶ | دور ران: ۱± ۴۶ | دور باسن: ۲± ۸۷ | قد: ۱±۹۵ | فاق: ۱±۲۴

سایز ۴۰   دور کمر:  ۱± ۷۸ | دور ران:  ۱± ۴۷ | دور باسن: ۲± ۹۰ | قد: ۱±۹۶ | فاق: ۱±۲۴

سایز ۴۲   دور کمر: ۱± ۸۲ | دور ران:  ۱± ۴۹ | دور باسن: ۲± ۹۴ | قد: ۱±۹۷ | فاق: ۲۳

سایز ۴۴   دور کمر: ۱± ۸۶ | دور ران:  ۱± ۵۰ | دور باسن: ۲± ۹۶ | قد: ۱±۹۷ | فاق: ۲۳

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند) 

(سایزهای نوشته‌شده بر تگ شلوارها به واحد اروپا(یورورسایز) تبدیل شدند)

نقد و بررسی شلوار جین اسکینی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند