تاپ جین بالا گیپور

کد محصول: TCTA1547

(ضروری)
نا موجود

تاپ جین بالا گیپور

۳۴    دور سینه:  ۱±۸۶ | قد: ۱±۶۵  

۳۶    دور سینه:  ۱±۹۲ | قد: ۱±۶۵  

۳۸    دور سینه:  ۱±۹۸ | قد: ۱±۶۶  

۴۰    دور سینه:  ۱±۱۰۴ | قد: ۱±۶۷  

۴۲    دور سینه:  ۱±۱۰۸ | قد: ۱±۶۷  

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند) 

نقد و بررسی تاپ جین بالا گیپور
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند