با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین راسته کوتاه ذغالی

کد محصول: JERAS1558

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته کوتاه ذغالی

سایز ۳۴   دور کمر: ۱± ۷۰ | دور ران: ۱± ۵۴ | دور باسن: ۱± ۹۸ | قد: ۸۴ | فاق: ۲۷

سایز ۳۶   دور کمر: ۱± ۷۳ | دور ران: ۱± ۵۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | قد: ۸۴ | فاق: ۲۷

سایز ۳۸   دور کمر: ۱± ۷۸ | دور ران: ۱± ۵۹ | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۸۶ | فاق: ۲۷

سایز ۴۰   دور کمر:  ۱± ۸۰ | دور ران:  ۱± ۶۱ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۸۶ | فاق: ۲۷

سایز ۴۲  دور کمر:  ۱± ۸۴ | دور ران:  ۱± ۶۳ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۸۶| فاق: ۲۷

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند) 

(سایزهای نوشته‌شده بر تگ شلوارها به واحد اروپا(یورورسایز) تبدیل شدند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته کوتاه ذغالی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند