پلیور بدون سرشانه

کد محصول: PO1806

(ضروری)
نا موجود

پلیور بدون سرشانه

سایز  S        دور سینه:  ۱± ۹۴   | قد جلو: ۱± ۶۳ | قد پشت: ۱± ۶۶/۵ | قد آستین از کنار یقه: ۱± ۶۴

سایز  M        دور سینه: ۱± ۱۰۰ | قد جلو: ۱± ۶۳ | قد پشت: ۱± ۶۶/۵ | قد آستین از کنار یقه: ۱± ۶۵

سایز  L        دور سینه:  ۱± ۱۰۸ | قد جلو: ۱± ۶۳ | قد پشت: ۱± ۶۷    | قد آستین از کنار یقه: ۱± ۶۷

سایز XL       دور سینه:  ۱± ۱۱۶ | قد جلو: ۱± ۶۳ | قد پشت: ۱± ۶۸/۵ | قد آستین از کنار یقه: ۱± ۶۹

سایز XXL    دور سینه:  ۱± ۱۲۴ | قد جلو: ۱± ۶۶ | قد پشت: ۱± ۷۰    | قد آستین از کنار یقه: ۱± ۷۱

(تمام اندازه ها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)

نقد و بررسی پلیور بدون سرشانه
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند