با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

پلیور چین دار

کد محصول: PO1883

(ضروری)
نا موجود

پلیور چین دار

سایز ۳۶     دور سینه با کشش: ۲± ۱۱۰ | قد آستین: ۲± ۶۲ | قد جلو: ۲± ۵۰ | قد پشت: ۲± ۵۵

سایز ۳۸     دور سینه با کشش: ۲± ۱۱۸ | قد آستین: ۲± ۶۲ | قد جلو: ۲± ۵۰ | قد پشت: ۲± ۵۷

سایز ۴۰     دور سینه با کشش: ۲± ۱۲۴ | قد آستین: ۲± ۶۳ | قد جلو: ۲± ۵۱ | قد پشت: ۲± ۵۸

سایز ۴۲     دور سینه با کشش: ۲± ۱۳۱ | قد آستین: ۲± ۷۰ | قد جلو: ۲± ۵۴ | قد پشت: ۲± ۶۰ 

سایز ۴۴   دور سینه با کشش: ۲± ۱۳۶ | قد آستین: ۲± ۷۱ | قد جلو: ۲± ۵۳ | قد پشت: ۲± ۶۰

 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی پلیور چین دار
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند