شلوار دامنی بغل کوتاه

کد محصول: PA3242

(ضروری)
نا موجود

شلوار دامنی بغل کوتاه

 ۳۶    دورکمر: ۱± ۷۶ |   قد جلو : ۱±  ۱۰۶  |  قد بغل : ۱±  ۵۰

 ۳۸    دورکمر: ۱± ۷۸ |   قد جلو : ۱±  ۱۱۰  |  قد بغل : ۱±  ۵۴

 ۴۰    دورکمر: ۱± ۸۳ |   قد جلو : ۱±  ۱۱۲  |  قد بغل : ۱±  ۵۸

 ۴۲    دورکمر: ۱± ۸۶ |   قد جلو : ۱±  ۱۱۲  |  قد بغل : ۱±  ۵۸

(واحد تمامی اندازه‌ها سانتی‌متر و تقریبی می‌باشد)

نقد و بررسی شلوار دامنی بغل کوتاه
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند