با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک جین دانتل

کد محصول: SH3515

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین دانتل

۳۴   دور کمر: ۱± ۷۵ | دور ران: ۱± ۵۷  | دور باسن: ۱± ۹۴| قد: ۱± ۲۶ 

۳۶   دور کمر: ۱± ۷۸ | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۹۷| قد: ۱± ۲۶ 

۳۸   دور کمر: ۱± ۸۰ | دور ران: ۱± ۶۷  | دور باسن: ۱± ۹۷| قد: ۱± ۲۷  

۴۰   دور کمر: ۱± ۸۳ | دور ران: ۱± ۷۰  | دور باسن: ۱± ۹۸| قد: ۱± ۲۷ 

۴۲   دور کمر: ۱± ۸۶ | دور ران: ۱± ۷۳  | دور باسن: ۱± ۹۸| قد: ۱± ۲۷ 

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین دانتل
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند