با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شومیز جین بلند

کد محصول: CH3632

(ضروری)
نا موجود

شومیز جین بلند

۳۶     دور سینه:  ۱± ۱۰۶ | قد جلو :  ۱± ۷۹ | قد پشت :  ۱±  ۸۳ | قد آستین از کنار یقه :  ۱±۶۲

۳۸     دور سینه:  ۱± ۱۱۰ | قد جلو :  ۱± ۸۰ | قد پشت :  ۱±  ۸۵ | قد آستین از کنار یقه :  ۱±۶۲

۴۰    دور سینه:  ۱± ۱۱۴ |  قد جلو :  ۱± ۸۰ | قد پشت :  ۱± ۸۶  | قد آستین از کنار یقه :  ۱±۶۳

۴۲    دور سینه:  ۱± ۱۱۶ |  قد جلو :  ۱± ۸۱ | قد پشت :  ۱±  ۸۸ | قد آستین از کنار یقه :  ۱±۶۳

۴۴    دور سینه:  ۱± ۱۲۲ |  قد جلو :  ۱± ۸۱ | قد پشت :  ۱±  ۹۰ | قد آستین از کنار یقه :  ۱±۶۴

 

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند) 

 

نقد و بررسی شومیز جین بلند
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند