با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

تاپ یقه‌ قایقی ترنج

کد محصول: TCTA3642

(ضروری)
نا موجود

تاپ یقه‌ قایقی ترنج

۳۴   دور سینه: ۱± ۹۶ | دور شانه: ۱۲۰ تا ۸۶ | قد: ۱± ۳۵  

۳۶   دور سینه: ۱± ۱۰۲ | دور شانه: ۱۲۲ تا ۸۸ | قد: ۱± ۳۷  

۳۸   دور سینه: ۱± ۱۱۰ | دور شانه: ۱۲۵ تا ۹۰ | قد: ۱± ۳۸  

۴۰   دور سینه: ۱± ۱۱۸ | دور شانه: ۱۳۰ تا ۹۵ | قد: ۱± ۴۰  

۴۲   دور سینه: ۱± ۱۲۰ | دور شانه: ۱۳۵ تا ۱۰۰ | قد: ۱± ۴۲ 

۴۴   دور سینه: ۱± ۱۳۱ | دور شانه: ۱۴۰ تا ۱۰۵ | قد: ۱± ۴۵  

 

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی تاپ یقه‌ قایقی ترنج
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند