با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار کمرگیس جیبی

کد محصول: PA4001

(ضروری)
نا موجود

شلوار کمرگیس جیبی

۳۸   دور کمر: ۱± ۷۴ تا ۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۱۱ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۹۰ | فاق: ۱± ۲۲

۴۰   دور کمر: ۱± ۷۸ تا ۹۲ | دور باسن: ۱± ۱۱۷ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۹۵ | فاق: ۱± ۲۴

۴۲   دور کمر: ۱± ۸۴ تا ۹۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۹ | دور ران: ۱± ۶۷ | قد: ۱± ۹۶ | فاق: ۱± ۲۵

۴۴   دور کمر: ۱± ۸۸ تا ۹۸ | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۶۷ | قد: ۱± ۹۵ | فاق: ۱± ۲۵

۴۶   دور کمر: ۱± ۱۰۰ تا ۱۱۲ | دور باسن: ۱± ۱۳۸ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد: ۱± ۹۸ | فاق: ۱± ۲۶

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار کمرگیس جیبی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند