با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

لگ میله ای بغل چاک

کد محصول: PA4190

(ضروری)
نا موجود
جنساسترچ میله‌ای
مدلکمر کشی
جزئیاتبغل هر دو پاچه چاک دارد.
تن‌خورچسبان

لگ میله ای بغل چاک

۳۶   دور کمر: ۶۸ تا ۷۶ | دور باسن: ۹۰ تا ۱۰۰ | قد: ۱± ۱۰۳ | چاک: ۱± ۱۷ سانتی‌متر

۳۸   دور کمر: ۷۲ تا ۸۰ | دور باسن: ۱۰۰ تا ۱۱۰ | قد: ۱± ۱۰۵ | چاک: ۱± ۱۷ سانتی‌متر

۴۰   دور کمر: ۷۶ تا ۸۴ | دور باسن: ۱۰۵ تا ۱۱۵ | قد: ۱± ۱۰۷ | چاک: ۱± ۱۷ سانتی‌متر

۴۲   دور کمر: ۸۰ تا ۸۸ | دور باسن: ۱۱۰ تا ۱۲۵ | قد: ۱± ۱۰۸ | چاک: ۱± ۱۷ سانتی‌متر

 * به دلیل بافت کشسان، دور کمر و دور باسن انعطاف دارد.

نقد و بررسی لگ میله ای بغل چاک
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند