با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک جین کمری

کد محصول: SH4197

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین کمری

۳۶   دور کمر: ۱± ۷۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | فاق: ۱± ۲۱/۵ | قد: ۱± ۳۹

۳۸   دور کمر: ۱± ۸۳ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | فاق: ۱± ۲۳/۵ | قد: ۱± ۳۹

۴۰   دور کمر: ۱± ۸۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۱ | فاق: ۱± ۲۴/۵  | قد: ۱± ۴۰

۴۲   دور کمر: ۱± ۹۱ | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | فاق: ۱± ۲۴/۵  | قد: ۱± ۴۰

۴۴   دور کمر: ۱± ۹۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | فاق: ۱± ۲۶/۵  | قد: ۱± ۴۱

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین کمری
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند