با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار راسته دکمه ای

کد محصول: PA4253

(ضروری)
(ضروری)
  • سبز
    سبز
  • کرم
    کرم
  • مشکی
    مشکی
نا موجود

شلوار راسته دکمه ای

۳۴    دور کمر: ۶۰ تا ۷۷   | دور باسن: ۲± ۱۰۳ | دور ران: ۲± ۵۸ | قد: ۱± ۱۰۵ | دمپا: ۱± ۴۶

۳۶    دور کمر: ۶۶ تا ۸۶   | دور باسن: ۲± ۱۰۷ | دور ران: ۲± ۶۰ | قد: ۱± ۱۰۵ | دمپا: ۱± ۴۷

۳۸    دور کمر: ۷۰ تا ۹۰   | دور باسن: ۲± ۱۰۹ | دور ران: ۲± ۶۲ | قد: ۱± ۱۰۵ | دمپا: ۱± ۴۸

۴۰    دور کمر: ۷۲ تا ۹۲   | دور باسن: ۲± ۱۱۴ | دور ران: ۲± ۶۴ | قد: ۱± ۱۰۵ | دمپا: ۱± ۴۹

۴۲    دور کمر: ۷۴ تا ۹۸   | دور باسن: ۲± ۱۱۸ | دور ران: ۲± ۶۶ | قد: ۱± ۱۰۶ | دمپا: ۱± ۵۰

۴۴    دور کمر: ۷۶ تا ۱۰۰ | دور باسن: ۲± ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۱۰۸ | دمپا: ۱± ۵۱

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند) 

نقد و بررسی شلوار راسته دکمه ای
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند