با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک جین زاپ دار

کد محصول: SH4297

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین زاپ دار

۳۴  دور کمر: ۱± ۶۸ | دور باسن: ۱± ۹۶ | قد: ۱± ۳۰ 

۳۶  دور کمر: ۱± ۷۲ | دور باسن: ۱± ۹۸ | قد: ۱± ۳۰ 

۳۸  دور کمر: ۱± ۷۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۳۱ 

۴۰   دور کمر: ۱± ۸۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۳۲

۴۲   دور کمر: ۱± ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۱± ۳۳

۴۴   دور کمر: ۱± ۹۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۳ | قد: ۱± ۳۳

  (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین زاپ دار
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند