با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین بگ کوتاه

کد محصول: JE4307

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین بگ کوتاه

۳۴    دور کمر: ۶۷ | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | فاق: ۱± ۲۷ | قد: ۱± ۸۸ 

۳۶    دور کمر: ۷۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | فاق: ۱± ۲۸ | قد: ۱± ۸۸ 

۳۸    دور کمر: ۷۶ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | فاق: ۱± ۲۸ | قد: ۱± ۸۹ 

۴۰    دور کمر: ۷۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | فاق: ۱± ۲۹ | قد: ۱± ۸۹ 

۴۲    دور کمر: ۸۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | فاق: ۱± ۲۹ | قد: ۱± ۹۰ 

۴۴    دور کمر: ۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۱ | فاق: ۱± ۳۰ | قد: ۱± ۹۰ 

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

 

نقد و بررسی شلوار جین بگ کوتاه
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند