با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک جین بلند

کد محصول: SH4320

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین بلند

۳۸   دور کمر: ۱± ۷۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | قد: ۱± ۴۷ | فاق: ۱± ۲۰

۴۰   دور کمر: ۱± ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۴۸ | فاق: ۱± ۲۰

۴۲   دور کمر: ۱± ۸۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۴۹ | فاق: ۱± ۲۲

۴۴   دور کمر: ۱± ۹۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۵۱ | فاق: ۱± ۲۳

۴۶   دور کمر: ۱± ۹۸ | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۱± ۵۲ | فاق: ۱± ۲۴

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین بلند
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند