با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین بگ وایدلگ

کد محصول: JE4332

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین بگ وایدلگ

۳۴    دور کمر: ۱± ۶۹ | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | دور ران: ۱± ۶۱ | فاق: ۱± ۲۸ | قد: ۱± ۱۰۴

۳۶    دور کمر: ۱± ۷۳ | دور باسن: ۱± ۱۰۹ | دور ران: ۱± ۶۳ | فاق: ۱± ۲۸ | قد: ۱± ۱۰۴

۳۸    دور کمر: ۱± ۷۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۷ | دور ران: ۱± ۶۴ | فاق: ۱± ۲۸ | قد: ۱± ۱۰۴

۴۰    دور کمر: ۱± ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۶۷ | فاق: ۱± ۲۹ | قد: ۱± ۱۰۴

۴۲    دور کمر: ۱± ۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۳ | دور ران: ۱± ۶۸ | فاق: ۱± ۲۹ | قد: ۱± ۱۰۴

۴۴    دور کمر: ۱± ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۲۶ | دور ران: ۱± ۷۰ | فاق: ۱± ۲۹ | قد: ۱± ۱۰۵

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

 

نقد و بررسی شلوار جین بگ وایدلگ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند