با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین رگیولار

کد محصول: JE4333

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین رگیولار

۳۴    دور کمر: ۶۹ | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | فاق: ۱± ۲۸ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۱۰۵

۳۶    دور کمر: ۷۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | فاق: ۱± ۲۹ | دور ران: ۱± ۵۹ | قد: ۱± ۱۰۵

۳۸    دور کمر: ۷۷ | دور باسن: ۱± ۱۰۷ | فاق: ۱± ۲۹ | دور ران: ۱± ۶۱  | قد: ۱± ۱۰۵

۴۰    دور کمر: ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | فاق: ۱± ۲۹ | دور ران: ۱± ۶۴  | قد: ۱± ۱۰۵

۴۲    دور کمر: ۸۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | فاق: ۱± ۳۰ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۱۰۶

۴۴    دور کمر: ۸۹ | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | فاق: ۱± ۳۰ | دور ران: ۱± ۶۷ | قد: ۱± ۱۰۶

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین رگیولار
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند