با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین رگیولار

کد محصول: JE4334

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین رگیولار

۳۴    دور کمر: ۶۹ | دور باسن: ۱± ۹۸ | فاق: ۱± ۲۹ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۱۰۷

۳۶    دور کمر: ۷۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | فاق: ۱± ۳۰ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۱۰۷

۳۸    دور کمر: ۷۵ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | فاق: ۱± ۳۰ | دور ران: ۱± ۶۱  | قد: ۱± ۱۰۸

۴۰    دور کمر: ۸۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | فاق: ۱± ۳۰ | دور ران: ۱± ۶۴  | قد: ۱± ۱۰۸

۴۲    دور کمر: ۸۲  | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | فاق: ۱± ۳۱ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۱۰۸

۴۴    دور کمر: ۸۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | فاق: ۱± ۳۱ | دور ران: ۱± ۶۷ | قد: ۱± ۱۰۸

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین رگیولار
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند