پلیور یقه اسکی چهارخونه

کد محصول: PO4336

(ضروری)
نا موجود

پلیور یقه اسکی چهارخونه

XS     دور سینه: ۴± ۱۰۸ |  قد آستین : ۱± ۷۱ |  قد: ۱±۵۲ 

S       دور سینه: ۴± ۱۲۴ |  قد آستین : ۱± ۷۲ |  قد: ۱± ۵۳ 

M      دور سینه: ۴± ۱۳۲ |  قد آستین : ۱± ۷۳ |  قد: ۱± ۵۴

L       دور سینه: ۴± ۱۳۸ |  قد آستین : ۱± ۷۳ |  قد: ۱± ۵۶

XL     دور سینه: ۴± ۱۴۴ |  قد آستین : ۱± ۷۴ |  قد: ۱± ۵۸

قد آستین از کنار یقه حساب شده.

نقد و بررسی پلیور یقه اسکی چهارخونه
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند