شومیز رنگی اچ اند ام / اوت لت

کد محصول: CH4350

(ضروری)
نا موجود

شومیز رنگی اچ اند ام / اوت لت

M      دور سینه: ۱± ۱۳۶ | قد آستین : ۱± ۷۸ | قد پشت : ۱± ۸۲  |  قدجلو: ۱± ۷۷

L       دور سینه: ۱± ۱۴۴ | قد آستین : ۱± ۸۰ | قد پشت : ۱± ۸۳  |  قدجلو: ۱± ۷۹

XL     دور سینه: ۱± ۱۵۲ | قد آستین : ۱± ۸۰ | قد پشت : ۱± ۸۵  |  قدجلو: ۱± ۸۱

قد آستین از کنار یقه حساب شده.

نقد و بررسی شومیز رنگی اچ اند ام / اوت لت
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند