با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

بلوز بافت یقه هفت

کد محصول: PO4370

(ضروری)
نا موجود

بلوز بافت یقه هفت

XS     دور سینه: ۴±۱۲۰  |  قد آستین : ۱± ۷۰ |  قد: ۱±۴۳

     دور سینه: ۴± ۱۲۸ |  قد آستین : ۱± ۷۰ |  قد: ۱± ۴۴

    دور سینه: ۴± ۱۳۶ |  قد آستین : ۱± ۷۱ |  قد: ۱± ۴۴

     دور سینه: ۴± ۱۶۴ |  قد آستین : ۱± ۷۷ |  قد: ۱± ۴۷

XL     دور سینه: ۴± ۱۷۹ |  قد آستین : ۱±۸۵ |  قد: ۱± ۵۰

قد آستین از کنار یقه حساب شده.

نقد و بررسی بلوز بافت یقه هفت
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند