با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

پیراهن جین زیپی

کد محصول: DR4373

(ضروری)
نا موجود

پیراهن جین زیپی

۳۲   دور سینه: ۱± ۷۴  | دورکمر: ۱± ۶۳ | دور باسن: ۱± ۷۷ |  قد: ۱± ۸۳

۳۴   دور سینه: ۱± ۸۴  | دورکمر: ۱± ۶۸ | دور باسن: ۱± ۸۰ | قد: ۱± ۸۳

۳۶   دور سینه: ۱± ۸۸  | دورکمر: ۱± ۷۰ | دور باسن: ۱± ۸۳ | قد: ۱± ۸۳

۳۸   دور سینه: ۱± ۹۲  | دورکمر: ۱± ۷۶  | دور باسن: ۱± ۸۷ | قد: ۱± ۸۵

۴۰   دور سینه: ۱± ۹۶ | دورکمر: ۱± ۷۸  | دور باسن: ۱± ۹۲ | قد: ۱± ۸۵

۴۲   دور سینه: ۱± ۱۰۱ | دورکمر: ۱± ۸۲  | دور باسن: ۱± ۹۸ | قد: ۱± ۸۵

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی پیراهن جین زیپی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند