با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام بغل زاپ

کد محصول: JEMM4520

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام بغل زاپ

۳۴      دور کمر:  ۱± ۶۰   | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۹۰   | قد: ۱± ۸۲

۳۶        دور کمر:  ۱± ۶۴   | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۹۸   | قد: ۱± ۸۳

۳۸       دور کمر:  ۱± ۷۰   |  دور ران: ۱± ۵۹ | دور باسن: ۱± ۱۰۱  | قد: ۱± ۸۴

۴۰        دور کمر: ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۶  | قد: ۱± ۸۴

۴۲      دور کمر: ۱±  ۷۸   | دور ران: ۱± ۶۱  | دور باسن: ۱± ۱۱۰  | قد: ۱± ۸۴

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام بغل زاپ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند