با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار اسلش کتان

کد محصول: PA4569

(ضروری)
(ضروری)
  • سبز
    سبز
  • ذغالی
    ذغالی
نا موجود

شلوار اسلش کتان

۳۴        دور کمر: ۶۲ تا  ۷۸  | دور ران: ۱± ۵۸ | دور باسن:  ۱±  ۹۹ | قد: ۱± ۱۰۳

۳۶        دور کمر: ۷۲ تا  ۸۶  | دور ران: ۱± ۶۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۱۰۲

۳۸       دور کمر:  ۸۰ تا  ۹۵  | دور ران: ۱± ۶۷ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱± ۱۰۳

۴۰       دور کمر:  ۸۶ تا  ۱۰۸  | دور ران: ۱± ۶۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۷ | قد: ۱± ۱۰۳

۴۲     دور کمر:   ۹۶ تا  ۱۱۳ | دور ران: ۱± ۷۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۳ | قد: ۱± ۱۰۳ 

۴۴     دور کمر:   ۱۰۷تا  ۱۲۸ | دور ران: ۱± ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۳۶ | قد: ۱± ۱۰۳ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار اسلش کتان
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند