با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

پیراهن یقه هفت مارک اند اسپنسر

کد محصول: DR4616

(ضروری)
نا موجود

پیراهن یقه هفت مارک اند اسپنسر

۳۶        دور سینه: ۱±  ۹۰  |  دورکمر: ۱± ۷۰  | قد آستین: ۱± ۲۰ | دور باسن: ۱± ۹۲  | قد: ۱± ۱۰۰

۳۸        دور سینه: ۱±  ۹۶  |  دورکمر: ۱± ۷۶  | قد آستین: ۱± ۲۰ | دور باسن: ۱± ۹۴  | قد: ۱± ۱۰۰

۴۰        دور سینه: ۱± ۱۰۲ |  دورکمر: ۱± ۸۴  | قد آستین: ۱± ۲۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۱۰۳

۴۲        دور سینه: ۱± ۱۰۷ |  دورکمر: ۱± ۸۸  | قد آستین: ۱± ۲۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۷ | قد: ۱± ۱۰۳

۴۴        دور سینه: ۱± ۱۱۵ |  دورکمر: ۱± ۹۴  | قد آستین: ۱± ۲۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۱۰۳

۴۶        دور سینه: ۱± ۱۳۱ |  دورکمر: ۱±۱۱۰ | قد آستین: ۱± ۲۰ | دور باسن: ۱± ۱۳۵ | قد: ۱± ۱۰۳

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی پیراهن یقه هفت مارک اند اسپنسر
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند