با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام خطی

کد محصول: JEMM4618

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام خطی

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶    | دور ران: ۱± ۵۴ | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۱± ۹۴

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲    | دور ران: ۱± ۵۶ | دور باسن: ۱± ۹۷ | قد: ۱± ۹۴ 

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۶    | دور ران: ۱± ۵۶ | دور باسن: ۱± ۹۹ | قد: ۱± ۹۶

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۶۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۹۹ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام خطی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند