با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار کتان واید لگ

کد محصول: JEBR4627

(ضروری)
نا موجود

شلوار کتان واید لگ

XXS       دور کمر: ۱± ۶۰    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱±  ۹۰  |  قد: ۱± ۹۷   | دمپا: ۱± ۷۰

XS         دور کمر: ۱±  ۶۷   | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۴  | قد: ۱± ۱۰۱ | دمپا: ۱± ۷۲

S           دور کمر: ۱± ۶۹    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۰۵  | قد: ۱± ۱۰۱ | دمپا: ۱± ۷۴

M          دور کمر: ۱±  ۷۵   | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۰  | قد: ۱± ۱۰۱ | دمپا: ۱± ۷۴

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار کتان واید لگ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند