با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

تاپ کشبافت اسپرینگ

کد محصول: TCTA4636

(ضروری)
(ضروری)
  • شیری
    شیری
  • خردلی
    خردلی
نا موجود

تاپ کشبافت اسپرینگ

          دور سینه:   ۲ ± ۱۰۲   | قدجلو : ۱±۶۰ | قدپشت : ۱±۶۴

M           دور سینه:   ۲ ± ۱۱۰   | قدجلو : ۱±۶۴ | قدپشت : ۱±۶۷

L            دور سینه:   ۲ ± ۱۱۶   | قدجلو : ۱±۶۴ | قدپشت : ۱±۶۷

XL          دور سینه:   ۲ ± ۱۲۶  | قدجلو : ۱±۶۴  | قدپشت : ۱±۷۰

XXL        دور سینه:   ۲ ± ۱۳۶   | قدجلو : ۱±۶۶ | قدپشت : ۱±۷۰

XXXL      دور سینه:   ۲ ± ۱۴۶  | قدجلو : ۱±۶۹ | قدپشت : ۱±۷۳

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی تاپ کشبافت اسپرینگ
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند