با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام

کد محصول: JE4640

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶    | دور ران: ۱± ۵۸ | دور باسن: ۱±  ۹۹  | قد: ۱± ۹۵

۳۶         دور کمر:    ۱± ۷۰    | دور ران: ۱± ۶۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۹۵ 

۳۸        دور کمر:    ۱± ۷۹    | دور ران: ۱± ۶۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۹۷

۴۰         دور کمر:    ۱± ۸۶    | دور ران: ۱± ۶۷ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد: ۱± ۱۰۱ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند