با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام

کد محصول: JEMM4649

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۱    | دور ران: ۱± ۵۷  | دور باسن: ۱±  ۹۸ | قد: ۱± ۹۰

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۲    | دور ران: ۱± ۵۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۹۳

۴۰      دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۶۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۹۳ 

۴۲       دور کمر:    ۱± ۷۸    | دور ران: ۱± ۶۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۹۳

۴۴       دور کمر:    ۱± ۸۶    | دور ران: ۱± ۶۶ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۹۳ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند