با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک جین کمربندی

کد محصول: SH4650

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین کمربندی

۳۴      دور کمر: ۶۲ تا ۶۹ | دور باسن: ۱±  ۹۸  | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۳۶

۳۶      دور کمر: ۶۴ تا ۷۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۳۸

۳۸      دور کمر: ۶۷ تا ۷۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۳۸

۴۰      دور کمر: ۷۲ تا ۷۵ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۳۹

۴۲      دور کمر: ۸۰ تا ۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۳۹

۴۴      دور کمر: ۸۲ تا ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۴۱

۴۶      دور کمر: ۸۶ تا ۹۴ | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۸۰ | قد: ۱± ۴۱

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین کمربندی
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند