با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین اسکینی زاپ دار

کد محصول: JESK4651

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین اسکینی زاپ دار

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۵    | دور ران: ۱± ۴۵ | دور باسن: ۱±  ۸۳ | قد: ۱± ۹۲

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲    | دور ران: ۱± ۴۶  | دور باسن: ۱± ۸۶ | قد: ۱± ۹۳

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۵    | دور ران: ۱± ۵۰  | دور باسن: ۱± ۹۰ | قد: ۱± ۹۳ 

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۰    | دور ران: ۱± ۵۲  | دور باسن: ۱± ۹۲ | قد: ۱± ۹۳

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۵۳  | دور باسن: ۱± ۹۶ | قد: ۱± ۹۴ 

۴۴       دور کمر:    ۱± ۸۵    | دور ران: ۱± ۵۵  | دور باسن: ۱± ۹۸ | قد: ۱± ۹۵ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین اسکینی زاپ دار
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند