با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام روشن

کد محصول: JEMM4652

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام روشن

۳۶     دور کمر:    ۱± ۷۰    | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۹۶  | قد: ۱± ۸۷

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۵    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | قد: ۱± ۸۹

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۹    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۹۰

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۹ | قد: ۱± ۹۰ 

۴۴     دور کمر:    ۱± ۸۷    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۱۱ | قد: ۱± ۹۰ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام روشن
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند