شومیز هلال بلو اچ اند ام / اوتلت

کد محصول: CH4661

(ضروری)
نا موجود

شومیز هلال بلو اچ اند ام / اوتلت

XS    دور سینه:   ۱±  ۱۲۰ |  قد آستین : ۱± ۷۵ | قدجلو : ۱± ۷۵ | قدپشت : ۱± ۸۲

     دور سینه:   ۱±  ۱۳۰  |  قد آستین : ۱± ۷۵ | قدجلو : ۱± ۷۶ | قدپشت : ۱±۸۳

M      دور سینه:   ۱±  ۱۳۶ |  قد آستین : ۱± ۷۸ | قدجلو : ۱± ۷۷ | قدپشت : ۱±۸۳

L       دور سینه:   ۱±  ۱۴۰ |  قد آستین : ۱± ۷۶ | قدجلو : ۱± ۷۹ | قدپشت : ۱±۸۴

XL     دور سینه:   ۱±  ۱۵۱ |  قد آستین : ۱± ۸۰ | قدجلو : ۱± ۸۴ | قدپشت : ۱±۸۹

 قد آستین از کنار یقه حساب شده.

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شومیز هلال بلو اچ اند ام / اوتلت
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند