با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام اسموک

کد محصول: JEMM4664

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام اسموک

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۳    | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱±  ۹۹  | قد: ۱± ۸۹

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۷    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۲  | قد: ۱± ۹۰

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۱    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۷  | قد: ۱± ۹۰

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۴    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱± ۹۰

۴۴       دور کمر:    ۱± ۹۰    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۵ | قد: ۱± ۹۱ 

۴۶       دور کمر:    ۱± ۹۲    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | قد: ۱± ۹۲ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام اسموک
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند