با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین اسکینی روشن

کد محصول: JESK4674

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین اسکینی روشن

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۶    | دور ران: ۱± ۴۴  | دور باسن: ۱±  ۸۱ | قد: ۱± ۹۲

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۲    | دور ران: ۱± ۴۱  | دور باسن: ۱± ۸۳ | قد: ۱± ۹۳

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۴۳  | دور باسن: ۱± ۸۴ | قد: ۱± ۹۳ 

۴۰       دور کمر:    ۱± ۷۷    | دور ران: ۱± ۴۶  | دور باسن: ۱± ۹۰ | قد: ۱± ۹۳

۴۲       دور کمر:    ۱± ۸۰    | دور ران: ۱± ۴۸  | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۱± ۹۴ 

۴۴       دور کمر:    ۱± ۸۶    | دور ران: ۱± ۵۰  | دور باسن: ۱± ۹۷ | قد: ۱± ۹۵ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین اسکینی روشن
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند