با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام فرندز

کد محصول: JEMM4675

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام فرندز

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۹    | دور ران: ۱± ۵۵  | دور باسن: ۱± ۹۸  | قد: ۱± ۸۶

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۵۶  | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | قد: ۱± ۸۸

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۸    | دور ران: ۱± ۵۷  | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۸۸

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۹ | قد: ۱± ۸۸ 

۴۲      دور کمر:    ۱± ۸۵    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۱۳ | قد: ۱± ۸۸

۴۴      دور کمر:    ۱± ۹۰    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۱۷ | قد: ۱± ۸۸ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام فرندز
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند