با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شومیز جین بلند نیولوک

کد محصول: CH4676

(ضروری)
نا موجود

شومیز جین بلند نیولوک

۳۴        دور سینه:   ۱± ۱۰۴  |  قد آستین : ۱± ۷۳ |  قد جلو : ۱± ۸۰ |  قد پشت : ۱± ۸۸

۳۶        دور سینه:   ۱±  ۱۱۱ |  قد آستین : ۱± ۷۴ |   قد جلو : ۱± ۸۰ |  قد پشت : ۱± ۸۸

۳۸        دور سینه:   ۱± ۱۱۴  |  قد آستین : ۱± ۷۴ |   قد جلو : ۱± ۸۰ |  قد پشت : ۱± ۸۸

۴۰        دور سینه:   ۱± ۱۲۰  |  قد آستین : ۱± ۷۴ |  قد جلو : ۱± ۸۰ |  قد پشت : ۱± ۸۸

۴۲        دور سینه:   ۱±  ۱۲۴ |  قد آستین : ۱± ۷۵ |   قد جلو : ۱± ۸۰ |  قد پشت : ۱± ۸۸

۴۴        دور سینه:   ۱± ۱۳۰  |  قد آستین : ۱± ۷۶ |  قد جلو : ۱± ۸۴ |  قد پشت : ۱± ۸۹

۴۶        دور سینه:   ۱± ۱۳۸  |  قد آستین : ۱± ۷۷ |  قد جلو : ۱± ۸۴ |  قد پشت : ۱± ۸۹

  قد آستین از کنار یقه حساب شده.

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شومیز جین بلند نیولوک
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند