با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام بست

کد محصول: JE4697

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام بست

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۵۹  | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | قد: ۱± ۸۵

۳۸       دور کمر:    ۱± ۷۹    | دور ران: ۱± ۶۱  | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۸۶

۴۰       دور کمر:    ۱± ۸۲    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۷ | قد: ۱± ۸۷ 

۴۲      دور کمر:    ۱± ۸۵    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۱۳ | قد: ۱± ۸۷ 

۴۴      دور کمر:    ۱± ۹۱    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۵ | قد: ۱± ۸۸ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین مام بست
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند