با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین مام ذغالی زاپ دار

کد محصول: JEMM4699

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین مام ذغالی زاپ دار

۳۶       دور کمر:    ۶۷ تا ۷۴    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۹۹

۳۸       دور کمر:    ۶۹ تا ۷۷    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۱۰۷ | قد: ۱± ۹۹

۴۰       دور کمر:    ۷۲ تا ۸۱    | دور ران: ۱± ۶۳  | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱± ۹۹ 

۴۲      دور کمر:    ۸۲ تا ۸۷    | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۱۰۰ 

۴۴      دور کمر:    ۸۵ تا ۹۲    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | قد: ۱± ۱۰۲

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

 
نقد و بررسی شلوار جین مام ذغالی زاپ دار
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند