شلوار لینن راسته دریا

کد محصول: PA4705

(ضروری)
نا موجود

شلوار لینن راسته دریا

S         دور کمر:    ۶۹ تا ۹۰     | دور ران: ۱± ۶۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۹۶ 

M        دور کمر:    ۷۵ تا ۱۰۲    | دور ران: ۱± ۷۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۵ | قد: ۱± ۹۶

        دور کمر:    ۸۰ تا ۱۱۲    | دور ران: ۱± ۷۲ | دور باسن: ۱± ۱۲۱ | قد: ۱± ۹۸ 

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار لینن راسته دریا
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند