با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین راسته زاپ دار

کد محصول: JEZA4717

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته زاپ دار

۳۲       دور کمر:    ۱± ۶۴    | دور ران: ۱± ۵۴  | دور باسن: ۱± ۹۰  | قد: ۱± ۹۶

۳۴       دور کمر:    ۱± ۶۸    | دور ران: ۱± ۵۵  | دور باسن: ۱± ۹۳  | قد: ۱± ۹۶

۳۶       دور کمر:    ۱± ۷۳    | دور ران: ۱± ۵۸  | دور باسن: ۱± ۹۸  | قد: ۱± ۹۹

۳۸      دور کمر:     ۱± ۷۵    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | قد: ۱± ۱۰۰ 

۴۰      دور کمر:    ۱± ۹۳    | دور ران: ۱± ۷۲  | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد: ۱± ۱۰۱

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته زاپ دار
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند