با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار جین راسته نخ نما

کد محصول: JE4718

(ضروری)
نا موجود

شلوار جین راسته نخ نما

۳۴      دور کمر:    ۱± ۶۸    | دور ران: ۱± ۶۰  | دور باسن: ۱± ۹۸  | قد: ۱± ۱۰۱

۳۶      دور کمر:    ۱± ۷۴    | دور ران: ۱± ۶۲  | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۱۰۲

۳۸      دور کمر:     ۱± ۷۹   | دور ران: ۱± ۶۴  | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۱۰۲ 

۴۰      دور کمر:    ۱± ۸۱    | دور ران: ۱± ۶۶  | دور باسن: ۱± ۱۰۹ | قد: ۱± ۱۰۲

۴۲      دور کمر:    ۱± ۸۸    | دور ران: ۱± ۶۹  | دور باسن: ۱± ۱۱۷ | قد: ۱± ۱۰۳

۴۴      دور کمر:     ۱± ۹۳   | دور ران: ۱± ۷۲  | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | قد: ۱± ۱۰۶ 

۴۶      دور کمر:    ۱± ۹۸    | دور ران: ۱± ۷۶  | دور باسن: ۱± ۱۲۸ | قد: ۱± ۱۰۶

۴۸      دور کمر:    ۱± ۱۰۷  | دور ران: ۱± ۸۰  | دور باسن: ۱± ۱۳۵ | قد: ۱± ۱۰۶

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار جین راسته نخ نما
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند